Noutatiwincontabil

Gestiunea stocurilor

Caracteristici modul:
 
 • suport pentru mai multe gestiuni
 • evidenţa stocurilor diferenţiate pe preţuri de achiziţie
 • operarea intrărilor pe baza facturilor cu emiterea notelor de recepţie
 • efectuarea ieşirilor cu emiterea facturilor şi avizelor de însoţire
 • efectuarea de transferuri între gestiuni
 • validarea ieşirilor la stocul curent
 • urmărirea achitării facturilor de către clienţi şi către furnizori
 • calculul adaosului comercial
 • listarea detaliată şi centralizatoare (cu vizualizare alternativă) a notelor contabile, balanţelor, situaţiilor de intrări şi ieşiri, a centralizatoarelor pe conturi şi a situaţiilor TVA pe durate de timp variabile
 • suport pentru utilizarea codurilor de bare

Integrare :

 • gestiunea stocurilor este un modul  integrat cu modulele intrari ,iesiri , documente interne , productie ,furnizori clienti .
 • gestiunea stocurilor permite evidenta stocurilor lunar sau pe alte perioade de timp
 • pot fi introduse inventare cantitativ valorice
 • pot fi generate plusurile si minusurile cantitative si valorice la inventare
 • pot fi generate rapoarte in diverse formate si exportate in Excel .
 • permite definirea si utilizarea stocurilor minime
 • permite utilizarea stocurilor negative si reglarea ulterioara