Noutatiwincontabil

Obiecte de inventar

Caracteristici modul:

 • Aplicația  wincontabil ® gestionează mijloacele fixe propriu-zise sau de natura obiectelor de inventar.
 • Fișa  conține informații legate de modalitatea de dobândire, perioada de amortizare rămasă, valoarea mijlocului fix, amortizarea cumulată și lunară.
 • Urmărirea se poate face pe gestiuni, locații și centre de cost sau în funcție de patrimoniu .
 • Pornindu-se de la un Registru al Numerelor de Inventar iniţial ce se va introduce în momentul implementării aplicaţiei, iar modificările survenite în patrimoniul societăţii vor fi operate doar prin documente de tip mişcări . Aceste documente pot fi intrări, ieşiri, transferuri, sau modificări de valoare . Contarea documentelor primare si generarea de înregistrări contabile se fac automat.
 • De asemenea, aplicaţia  wincontabil®  suportă trecerea în conservare a obiectelor de inventar
Gestiunea stocurilor de obiecte de inventar:
 • suport pentru mai multe gestiuni
 • evidenţa stocurilor diferenţiate pe preţuri de achiziţie
 • operarea intrărilor pe baza facturilor cu emiterea notelor de recepţie
 • efectuarea ieşirilor cu emiterea facturilor şi avizelor de însoţire
 • efectuarea de transferuri între gestiuni
 • validarea ieşirilor la stocul curent
 • urmărirea achitării facturilor de către clienţi şi către furnizori
 • calculul adaosului comercial
 • listarea detaliată şi centralizatoare (cu vizualizare alternativă) a notelor contabile, balanţelor, situaţiilor de intrări şi ieşiri, a centralizatoarelor pe conturi şi a situaţiilor TVA pe durate de timp variabile
 • suport pentru utilizarea codurilor de bare